Ton Koopman

Laatste nieuws

Ton Koopman verzorgt Huizingalezing 2016

Ton Koopman verzorgt Huizingalezing 2016

Op 9 december 2016 verzorgt Ton Koopman de jaarlijkse Huizingalezing in de Pieterskerk, met als onderwerp: ‘Bach en zijn zangers’.
Aan het eind van zijn leven voltooide Johann Sebastian Bach alsnog het werk dat hij als kroon op zijn vocale oeuvre beschouwde: de Hohe Messe, één van de grootste kunstwerken uit de muziekgeschiedenis. Ton Koopman gaat in op de ontstaansgeschiedenis ervan, en op Bach’s parodie-techniek, het opnieuw gebruiken van muziek die hij eerder componeerde. Vervolgens concentreert hij zich op de zangers van de ‘Hohe Messe’: hoe heeft dit meesterwerk in de achttiende eeuw geklonken? Wie zongen het? Had Bach een koor of alleen solisten? Hoe werd er gedacht over jongenssopranen, castraten, countertenoren en zangeressen? En wat betekenen hun sterke en zwakkere kanten voor het muzikale resultaat?
De jongste generatie internationale topmusici, afkomstig van de gerenommeerde afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium uit Den Haag en The Juilliard School uit New York gaan bij deze gelegenheid zij aan zij spelen in één orkest onder leiding van Ton Koopman. Tijdens die spannende ontmoeting krijgt de Hohe Messe een uitvoering die voor een breed publiek van nu zal gaan klinken alsof zij direct door Bach worden aangesproken. Een niet te missen belevenis van dit overrompelende en ontroerende meesterwerk.

De Huizingalezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier. De lezing gaat over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De rede is genoemd naar historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

Huizingalezing 2016 | 9 december 2016 | Pieterskerk | Leiden | 19.30 uur

01-10-2016