Ton Koopman

Laatste nieuws

Jonge ensembles in de oude muziek moeten echte effectieve steun krijgen

Jonge ensembles in de oude muziek moeten echte effectieve steun krijgen

Aan de vooravond van zijn optreden als 'artist in residence' van het Festival Oude Muziek Utrecht 2007, pleit barokmusicus Ton Koopman voor verregaande steun aan jonge ensembles die in de oude muzieksector werkzaam zijn.

Koopman: 'Die staan vrijwel volledig in de kou, krijgen nauwelijks of geen kansen om aan de slag te gaan. Wat dan ook meteen gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de oude muziek als geheel. Ik maak mij hier grote zorgen over.'

De hoogleraar musicologie uit Leiden en dirigent van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir (ABOC) zal donderdag aanstaande in Utrecht een masterclass voor barokensembles leiden.

Dit is een concrete, praktische stap op weg naar een Plan voor de Oude Muziek: een idee van Ton Koopman, dat hij vorig jaar lanceerde.

De ABOCdirigent vestigde toen de aandacht op de penibele situatie waarin de oude muziek - Koopman: 'een van de levendigste en aantrekkelijkste sectoren van de serieuze kunsten' - zich bevindt.

Een mening die gedeeld wordt door de rijksoverheid, getuige eerdere uitlatingen van de ministeries van OCW en EZ.


Ton Koopman:
'Er kan en moet veel verbeterd worden in de oude muziek. Ik noem maar een voorbeeld: bij het toekennen van subsidies blijken jonge ensembles in de oude muziek meestal buiten de boot te vallen. En als ze al geld krijgen, dan niet of nauwelijks voor het noodzakelijk onderzoek van historische bronnen en al evenmin voor het bekostigen van het grondig en vaak repeteren.  

In het nieuwe Kunstenplan moet dit echt -en goed- geregeld gaan worden.

Want willen jonge generaties musici de stok van de oude garde overnemen, dan moeten ze daartoe wel concreet in staat worden gesteld.
'

'Ik pleit er echter wel voor om dat geld niet zómaar aan jonge muziekgroepen weg te geven. Er moet een begeleidingsgroep komen van ervaren oude muziekspecialisten en concertprogrammeurs die deze groepen actief gaat volgen, adviseren en stimuleren.'


In de lucht
'Tijdens mijn tournee's door binnen- en buitenland, als juryvoorzitter of als docent van een masterclass, kom ik veel te vaak tegen dat  jonge barokensembles wel naar beste weten en kunnen musiceren. Maar wat het begeleiden van hen als groep betreft volstrekt in de lucht hangen. Ze varen een artistieke koers die onhelder is of op puur toeval is gebaseerd, wat uiteindelijk nadelig uitpakt op ieders motivatie en op de artistieke resultaten.'

'Tijdens de uitreiking aan mij van de Bachmedaille in 2006 in Leipzig speelde, tussen de bedrijven door, een trio van jonge musici. Na afloop benaderden ze mij of ik, ook naar aanleiding van wat ik gezegd had over oude muziek, met hen eens aan de slag zou willen gaan, om van mijn inzichten te profiteren. Hun honger was reëel merkte ik. En de ontmoeting heeft later, in Lübeck, inderdaad plaatsgevonden. Maar dat heeft mij toen wel aan het denken gezet.'

Het Plan voor de Oude Muziek zal in de loop van het seizoen 2007-2008 worden gepresenteerd. Een werkgroep - waarin (onder andere) zitting hebben Frans de Ruiter, Jan van den Bossche, Huub van Dael en Martijn Sanders - werkt eraan.

01-08-2007